This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Охорона праці

Перелік основної нормативно-правової документації з питань організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти

 

І. Нормативно-правова база з охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти.

1) Закони України:

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про охорону праці»;

Кодекс законів про працю України;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про пожежну безпеку»;

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

2) Нормативні акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств:

1. Постанова Кабміну України від 01 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 № 455 «Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України».

3. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 № 782 «Про затвердження змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».

6. Постанова головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

8. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2006 № 120 «Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи».

11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

12. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України».

14. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 05.12.2006 № 15 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».

15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010 № 1085 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

17. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423 «Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

18. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 № 1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах».

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України».

ІІ. Наявність документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальних закладах.

1) Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти.

1. Статут навчального закладу (наявність розділу з охорони праці).

2. Колективний договір (наявність розділу з охорони праці).

3. Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці в навчальному закладі (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу).

4. Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі (затверджується керівником навчального закладу).

5. Накази в установах та закладах освіти:

про організацію роботи з охорони праці, призначення відповідальних осіб щодо прове­дення цієї роботи, як в цілому у закладі, так і в його структурних підрозділах (видається щороку перед початком навчального року);

про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку

про призначення відповідального за електрогосподарство;

про затвердження посадових інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

про проведення атестації робочих місць за умовами праці (видається один раз на п'ять років);

про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці (видається один раз на три роки);

про організацію роботи з пожежної безпеки в навчальному закладі.

6. Посадові обов'язки з охорони праці працівників навчального закладу з їх особистими підписа­ми (доводяться до відома співробітників щороку перед початком навчального року).

7. Інструкція або перелік питань для проведення вступного інструктажу.

8. Інструкції в установах та закладах освіти:

з охорони праці для всіх професій та посад і виконання всіх видів робіт (узгоджуються з профкомом та затверджуються керівником навчального закладу, переглядаються один раз на п'ять років);

з пожежної безпеки;

з електробезпеки;

з безпеки життєдіяльності для проведення інструктажів з учнями в кабінетах хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, майстернях, спортзалі і майданчику та на заняттях предмета «Захист вітчизни».

9. Технічний паспорт будівлі навчального закладу.

10. Акти в установах та закладах освіти:

(Паспорт) готовності навчального закладу до нового навчального року за затвердженою формою (оформляється щороку перед початком нового навчального року);

готовності харчоблоку до нового навчального року;

перевірки заземлення (занулення) обладнання (оформляється щороку);

готовності до опалювального сезону (оформляється щороку перед початком нового опалювального сезону);

гідравлічного випробування опалювальної системи (оформляється щороку перед почат­ком опалювального сезону);

перевірки опору ізоляції електромереж (оформляється один раз на три роки);

оформлення нещасних випадків на виробництві за формами Н-1, Н-5 (зберігаються 45 років);

оформлення нещасних випадків з учнями, вихованцями за формою Н-Н (зберігаються 55 років).

11. Акти-дозволи в закладах освіти:

на проведення занять у навчальних лабораторіях, майстернях, спортивних залах та на спортивних майданчиках (оформля­ються щороку перед початком нового навчального року);

на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, предмета «Захист вітчизни» (оформляються щороку перед початком нового навчального року).

12. Журнали в установах та закладах освіти:

обліку інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності з присвоєнням порядкового номера (повинен охоп­лювати всі види робіт і професій закладу, ведеться спеціалістом з охорони праці або керівни­ком навчального закладу);

реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності (оформляється спе­ціалістом з охорони праці або керівником навчального закладу при зарахуванні працівника на роботу);

реєстрації проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці (оформляється керівником структурного підрозділу при призначенні на посади всіх працівників, а в майбутньому не менше двох разів на рік у першому і другому півріччях);

обліку вогнегасників;

реєстрації нещасних випадків, які сталися з працюючими в навчальному закладі;

реєстрації інструктажу студентів, учнів, вихованців з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, в майстернях, спортзалі і майданчику, предмета «Захисту вітчизни» та «Основ здоров’я» та при організації суспільно корисної, продуктивної праці та проведенні позаурочних заходів;

реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями під час навчально-виховного процесу;

реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями у побутових умовах.

2) Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності в гуртожитках закладів освіти.

1. Інструкції в гуртожитках закладів освіти:

з охорони праці для працівників всіх професій та посад і виконання всіх видів робіт;

з безпеки життєдіяльності при проживанні в гуртожитку;

з пожежної безпеки;

з електробезпеки.

2. Журнали в гуртожитках закладів освіти:

з охорони праці для працівників;

з безпеки життєдіяльності при проживанні в гуртожитку.

3) Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти щодо організації перевезення учнів і педагогів.

1. Паспорт маршруту шкільного автобуса.

2. Графік руху шкільного автобуса.

3. Накази в закладах освіти з перевезення учнів і педагогів:

про призначення відповідального за організацію перевезень, супроводжуючих, медичного персоналу для медичного огляду водія;

про затвердження списків учнів та педагогів, які перевозяться;

про затвердження інструкцій з організації безпечного перевезення учнів та педагогів.

4. Інструкції в закладах освіти з перевезення учнів і педагогів:

для водія про особливості роботи у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;

для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і педагогів;

для водія і супроводжуючих з надання першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;

для водія, вихователя і супроводжуючих про дії в разі дорожньо-транспортної пригоди;

для водія, вихователя і супроводжуючих про дії в разі загрози вчинення терористичного акту;

для водія при русі через залізничні колії;

для вихователя, супроводжуючих з організації безпечного перевезення учнів;

для учнів під час руху за маршрутом.

5. Журнали в закладах освіти щодо перевезення учнів і педагогів:

обліку інструктажів для водія, вихователя та супроводжуючих (ведеться у відділі освіти);

обліку інструктажів для учнів;

передрейсового медичного огляду водія;

обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в дорожньо-транспортних пригодах;

обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску на лінію та повернення.

6. Документація щодо технічного обслуговування автобуса.

ІІІ. Наявність та стан первинних засобів пожежогасіння, аптечок у закладах освіти.

ІV. Наявність та стан оформлення куточку, кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

V. Дотримання в належному стані шляхів евакуації і запасних виходів будівель, стан обстежень дерев, каналізаційних люків, вивозу пожежонебезпечного сміття з території закладів освіти та прилеглих до нього територій.

VI. Здійснення контролю за станом організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти.

VII. Висвітлення питання охорони праці і безпеки життєдіяльності на сайті установи та закладів освіти.

Бесіди з безпеки життєдіяльності для учнів закладів освіти:

- з безпеки дорожнього руху під час переходу вулиць та доріг;

- про наявність у дітей, що рухаються по проїжджій частині у темний час доби, світловідбиваючих смужок на одязі та катафотів на велотранспорті;

- з техніки безпеки під час користування газо- та електроприладами;

- «Тонкий лід – небезпечний лід!»;

- «Обережно, гриби!»;

- з дотримання правил особистої гігієни перед та під час прийомів їжі;

- про небезпеку під час користування піротехнікою та іншими вибухонебезпечними предметами;

- про правила поведінки у громадському транспорті та у громадських місцях;

- про дотримання правил безпеки при виявленні сторонніх предметів;

- про можливість небезпеки при спілкуванні з незнайомими людьми;

- про обережне поводження з домашніми та безпритульними тваринами;

- про обмеження у використанні гаджетів у зв’язку із їх шкідливим впливом на здоров’я дитини;

Обов’язково ознайомити учнів з алгоритмом дій під час виникнення тих чи інших небезпечних для життя та здоров’я ситуацій.