Охорона праці

Перелік основної нормативно-правової документації з питань організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти

 

І. Нормативно-правова база з охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти.

1) Закони України:

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про охорону праці»;

Кодекс законів про працю України;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про пожежну безпеку»;

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

2) Нормативні акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств:

1. Постанова Кабміну України від 01 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 № 455 «Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України».

3. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 № 782 «Про затвердження змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».

6. Постанова головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

8. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2006 № 120 «Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи».

11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

12. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України».

14. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 05.12.2006 № 15 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».

15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010 № 1085 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

17. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423 «Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

18. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 № 1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах».

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України».

ІІ. Наявність документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальних закладах.

1) Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти.

1. Статут навчального закладу (наявність розділу з охорони праці).

2. Колективний договір (наявність розділу з охорони праці).

3. Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці в навчальному закладі (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу).

4. Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі (затверджується керівником навчального закладу).

5. Накази в установах та закладах освіти:

про організацію роботи з охорони праці, призначення відповідальних осіб щодо прове­дення цієї роботи, як в цілому у закладі, так і в його структурних підрозділах (видається щороку перед початком навчального року);

про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку

про призначення відповідального за електрогосподарство;

про затвердження посадових інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

про проведення атестації робочих місць за умовами праці (видається один раз на п'ять років);

про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці (видається один раз на три роки);

про організацію роботи з пожежної безпеки в навчальному закладі.

6. Посадові обов'язки з охорони праці працівників навчального закладу з їх особистими підписа­ми (доводяться до відома співробітників щороку перед початком навчального року).

7. Інструкція або перелік питань для проведення вступного інструктажу.

8. Інструкції в установах та закладах освіти:

з охорони праці для всіх професій та посад і виконання всіх видів робіт (узгоджуються з профкомом та затверджуються керівником навчального закладу, переглядаються один раз на п'ять років);

з пожежної безпеки;

з електробезпеки;

з безпеки життєдіяльності для проведення інструктажів з учнями в кабінетах хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, майстернях, спортзалі і майданчику та на заняттях предмета «Захист вітчизни».

9. Технічний паспорт будівлі навчального закладу.

10. Акти в установах та закладах освіти:

(Паспорт) готовності навчального закладу до нового навчального року за затвердженою формою (оформляється щороку перед початком нового навчального року);

готовності харчоблоку до нового навчального року;

перевірки заземлення (занулення) обладнання (оформляється щороку);

готовності до опалювального сезону (оформляється щороку перед початком нового опалювального сезону);

гідравлічного випробування опалювальної системи (оформляється щороку перед почат­ком опалювального сезону);

перевірки опору ізоляції електромереж (оформляється один раз на три роки);

оформлення нещасних випадків на виробництві за формами Н-1, Н-5 (зберігаються 45 років);

оформлення нещасних випадків з учнями, вихованцями за формою Н-Н (зберігаються 55 років).

11. Акти-дозволи в закладах освіти:

на проведення занять у навчальних лабораторіях, майстернях, спортивних залах та на спортивних майданчиках (оформля­ються щороку перед початком нового навчального року);

на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, предмета «Захист вітчизни» (оформляються щороку перед початком нового навчального року).

12. Журнали в установах та закладах освіти:

обліку інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності з присвоєнням порядкового номера (повинен охоп­лювати всі види робіт і професій закладу, ведеться спеціалістом з охорони праці або керівни­ком навчального закладу);

реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності (оформляється спе­ціалістом з охорони праці або керівником навчального закладу при зарахуванні працівника на роботу);

реєстрації проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці (оформляється керівником структурного підрозділу при призначенні на посади всіх працівників, а в майбутньому не менше двох разів на рік у першому і другому півріччях);

обліку вогнегасників;

реєстрації нещасних випадків, які сталися з працюючими в навчальному закладі;

реєстрації інструктажу студентів, учнів, вихованців з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, в майстернях, спортзалі і майданчику, предмета «Захисту вітчизни» та «Основ здоров’я» та при організації суспільно корисної, продуктивної праці та проведенні позаурочних заходів;

реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями під час навчально-виховного процесу;

реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями у побутових умовах.

2) Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності в гуртожитках закладів освіти.

1. Інструкції в гуртожитках закладів освіти:

з охорони праці для працівників всіх професій та посад і виконання всіх видів робіт;

з безпеки життєдіяльності при проживанні в гуртожитку;

з пожежної безпеки;

з електробезпеки.

2. Журнали в гуртожитках закладів освіти:

з охорони праці для працівників;

з безпеки життєдіяльності при проживанні в гуртожитку.

3) Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти щодо організації перевезення учнів і педагогів.

1. Паспорт маршруту шкільного автобуса.

2. Графік руху шкільного автобуса.

3. Накази в закладах освіти з перевезення учнів і педагогів:

про призначення відповідального за організацію перевезень, супроводжуючих, медичного персоналу для медичного огляду водія;

про затвердження списків учнів та педагогів, які перевозяться;

про затвердження інструкцій з організації безпечного перевезення учнів та педагогів.

4. Інструкції в закладах освіти з перевезення учнів і педагогів:

для водія про особливості роботи у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;

для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і педагогів;

для водія і супроводжуючих з надання першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;

для водія, вихователя і супроводжуючих про дії в разі дорожньо-транспортної пригоди;

для водія, вихователя і супроводжуючих про дії в разі загрози вчинення терористичного акту;

для водія при русі через залізничні колії;

для вихователя, супроводжуючих з організації безпечного перевезення учнів;

для учнів під час руху за маршрутом.

5. Журнали в закладах освіти щодо перевезення учнів і педагогів:

обліку інструктажів для водія, вихователя та супроводжуючих (ведеться у відділі освіти);

обліку інструктажів для учнів;

передрейсового медичного огляду водія;

обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в дорожньо-транспортних пригодах;

обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску на лінію та повернення.

6. Документація щодо технічного обслуговування автобуса.

ІІІ. Наявність та стан первинних засобів пожежогасіння, аптечок у закладах освіти.

ІV. Наявність та стан оформлення куточку, кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

V. Дотримання в належному стані шляхів евакуації і запасних виходів будівель, стан обстежень дерев, каналізаційних люків, вивозу пожежонебезпечного сміття з території закладів освіти та прилеглих до нього територій.

VI. Здійснення контролю за станом організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти.

VII. Висвітлення питання охорони праці і безпеки життєдіяльності на сайті установи та закладів освіти.

Бесіди з безпеки життєдіяльності для учнів закладів освіти:

- з безпеки дорожнього руху під час переходу вулиць та доріг;

- про наявність у дітей, що рухаються по проїжджій частині у темний час доби, світловідбиваючих смужок на одязі та катафотів на велотранспорті;

- з техніки безпеки під час користування газо- та електроприладами;

- «Тонкий лід – небезпечний лід!»;

- «Обережно, гриби!»;

- з дотримання правил особистої гігієни перед та під час прийомів їжі;

- про небезпеку під час користування піротехнікою та іншими вибухонебезпечними предметами;

- про правила поведінки у громадському транспорті та у громадських місцях;

- про дотримання правил безпеки при виявленні сторонніх предметів;

- про можливість небезпеки при спілкуванні з незнайомими людьми;

- про обережне поводження з домашніми та безпритульними тваринами;

- про обмеження у використанні гаджетів у зв’язку із їх шкідливим впливом на здоров’я дитини;

Обов’язково ознайомити учнів з алгоритмом дій під час виникнення тих чи інших небезпечних для життя та здоров’я ситуацій.