Чергова перевірка знань з охорони праці

Відповідно вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці», розділу 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці  України від 26.01.05 № 15, наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 09.01.2018 № 9 «Про організацію проведення перевірки знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ, законодавчих актів з ОП електромонтерів навчальних закладів», 16 січня 2018 року у відділі освіти було проведено навчання та перевірка знань з питань охорони праці електромонтерів, що обслуговують електрообладнання закладів освіти.

Для проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, наказом по відділу освіти від 03.01.2018 № 3 «Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності» створена дана комісія, склад якої пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у спеціальних навчальних закладах, що одержали дозвіл Держнаглядохоронпраці. Члени комісії проходять навчання і перевірку знань з охорони праці  один раз на три роки.

Для перевірки знань з охорони праці напередодні дати проведення заходу комісією було укладено перелік питань для контрольних білетів з урахуванням специфіки виробництва і затверджено цей перелік начальником відділу освіти. Формою перевірки знань з питань охорони праці проведено залік за екзаменаційними білетами у вигляді письмового опитування. Працівники показали свої знання на належному рівні.

Фахівець-інженер відповідальний за службу охорони праці відділу освіти                     Ф.В.Сопьяник