Атестація – інструмент для мотивації вчителя

IMG 20190226 153339 minТриває атестація педагогічних працівників закладів освіти міста. Цей процес є одним з інструментів мотивації працівників для визнання їх професійних досягнень.Протягом жовтня-лютого 2018-2019 навчального року працювали експертні групи, створені для вивчення досвіду роботи педагогічних працівників відповідних  профілів. Вони вивчали  досвід роботи освітян міста, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня в поточному році.

Узагальнені  результати роботи були представлені головами експертних груп (методистами методичного кабінету)  на 3-х засіданнях атестаційної комісії, що відбулися на базі відділу освіти  протягом лютого 2019 року. Методистами відділу освіти було надано обґрунтовану оцінку професійної діяльності 34 педагогів, які атестуються на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» чи педагогічного звання «старший учитель», «учитель-методист». З  доведеної інформації (за результатами вивчення)  було зроблено висновок, що кожен з педагогів постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, має власні напрацювання та певні досягнення у своїй роботі, якими ділиться зі своїми колегами.