Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Перелік адміністративних послуг відділу освіти Охтирської міської ради

№ з/п

Назва адміністративної послуги

Відповідальний за надання адміністративної послуги

Результат надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга, визначаються порядок, умови її надання*

1

Здійснення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Міняйлова Н.М.–  завідувач МК;

Трещева С.А. – методист по кадрах

Атестаційний лист

Типове Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерством освіти і науки від 06.10.2010 №930 зі змінами внесеними наказом МОН України від 08.08.2013 року №1135

2

Надання дозволу на організацію індивідуального та інклюзивного навчання

Коваленко Т.М. – заступник начальника відділу освіти

 

Бойко О.В.– завідувач ПМПК

Організація індивідуального та інклюзивного навчання

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 року №732, (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797, від 19.05.2008 №432), наказу МОН України від 09.12.2010 № 1224 (затверджено в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1442/18707) «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанова КМУ від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

3

Видача свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту

Трещева С.А. – методист по кадрах

Свідоцтво про базову загальну середню освіту, встановленого МОН України зразка

Атестат про повну загальну середню освіту, встановленого МОН України зразка

Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»

4

Організація харчування учнів

Ягодзинська Н.Ю. – методист з початкової освіти

Послуги з організації гарячого харчування учнів

Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства, «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанови КМУ 19.06.2002 року №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 03.11.1997 року №1200 «Про порядок та норми надання послуг з харчування учнів у ПТУ, середніх навчальних закладах, операції надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість», від 04.06.2003 року №850 «Про внесення змін до п.1 Постанови КМУ 19.06.2002 року №856», від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування дітей у навчальни та оздоровчих закладах», Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України та МОН України від 01.06.2005 року №242/329.

5

Організація та надання психологічної допомоги

Коваль Т.М.– методист з психологічної служби

Психологічне навчання, індивідуальне та групове психологічне консультування, проведення тренінгів

Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України, Програма розвитку психологічної служби м. Охтирки.

6

Сприяння у влаштуванні дітей, що залишилися без піклування, у заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Бойко О.В.– завідувач ПМПК

Коваль Т.М.– методист з  психологічної служби

Отримання направлення на влаштування на повне державне утримання від Головного управління освіти і науки.

 Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , наказ МОН України від 21.09.2004 № 747/460 «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи інтернати для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ”.

7

Атестація екстернів

Овдієнко О.П. – головний спеціаліст відділу освіти

Свідоцтво про базову загальну середню освіту, встановленого МОН України зразка

Атестат про повну загальну середню освіту, встановленого МОН України зразка

Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 19.05.2008 року №431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції україни від 03.08.2009 року №498/15189, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008 року №94.

8

Видача дубліката свідоцтва про базову загальну середню освіту та дубліката атестата про повну загальну середню освіту

Трещева С.А. – методист по кадрах

Дублікати свідоцтва про базову загальну середню освіту, встановленого МОН України зразка

та атестата про повну загальну середню освіту, встановленого МОН України зразка

Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»

9

Оздоровлення дітей у пришкільних та профільних таборах

Ягодзинська Н.Ю. – методист з початкової освіти

Оздоровлення дітей у пришкільних таборах

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Постанов Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, ропоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації, районної Програми оздоровлення дітей (щорічні)

10

Організація та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів, конкурсів фахової майстерні, турнірів, змагань

Міняйлова Н.М.–  завідувач МК

Організація та проведення районного етапу олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів, конкурсів фахової майстерності, турнірів, змагань

Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Постанова КМУ від 11.08.1995 року №638 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»», Постанова КМУ від 14.09.2005 року № 900 «Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказ МОН України від 08.12.2008 року № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет», наказ МОН України від 18.08.1998 року №305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності»

11

Виплата допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку

Кулик В.Ю.  – головний бухгалтер відділу освіти,

Бойко О.В. – завідувач ПМПК

Видача допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей ПБП, яким виповнилося 18 років, відповідно до списків, поданих службою у справах дітей та поданих ними документів, у межах коштів, виділених на виконання зазначеної постанови з державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2006 року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

12

Організація перевезення учнів до місця навчання і додому, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти

Овдієнко О.П. – головний спеціаліст відділу освіти

Регулярне безоплатне перевезення учнів до місця навчання і додому

ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 «Про затвердження програми «Шкільний автобус»

13

Організація та надання логопедичної допомоги

Бойко О.В.– завідувач ПМПК

 

Усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указ Президента України від 18 грудня 2007 р. №1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом МОН України від 13.05.1993 року №135.

14

Надання довідок про доходи

Кулик В.Ю. – головний бухгалтер відділу освіти

 Довідка про доходи громадян

Постанова КМУ № 102 від 15.04.1993 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти»