Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Як оформити запит чи отримати довідку

Адміністративні послуги з підготовки довідок на запити фізичних та юридичних осіб

1. Реквізити відділу освіти, що здійснює послугу:

Відділ освіти Охтирської міської ради: 42700, м. Охтирка, вул.Гафановича, 12, приймальня., тел.2-46-89.

Начальник відділу освіти – Тронь А.В.

 

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги – фізична та юридична особа, що звернулася із запитом до відділу безпосередньо або через свого законного представника. Фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, мають право звернутися до відділу із заявою у письмовій формі, на особистому прийомі. Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.

Довідки, копії та витяги надаються на запити юридичних осіб – органів державної влади, місцевого самоврядування, судових, правоохоронних органів, суб’єктів господарювання різних форм власності.

 

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Для одержання довідки заявник повинен мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також написати заяву, в якій викласти суть необхідної інформації. Довідка може бути надана законному представнику заявника в разі пред’явлення документів, що підтверджують представництво.

Юридичні особи оформляють запит на бланку установи з відповідними реквізитами.

 

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Видача довідки, копії та витягу передбачає такі дії:

Для одержувача адміністративної послуги – подання до відділу юридичною та фізичною особою запиту на ім’я начальника відділу.

Для відділу – реєстрація запитів юридичних осіб та заяв громадян у журналі реєстрації заяв, скарг і запитів, розгляд їх працівниками відділу та пошук документів для виконання запитів, написання довідки, підготовка копії або витягу з документа, друкування, реєстрація у журналі реєстрації заяв і запитів, видача або відправлення виконаного запиту юридичним та фізичним особам.

 

5. Вимоги до терміну надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк виконання заяви фізичної особи від 15 до 30 днів з моменту його реєстрації. Якщо запит вимагає перегляду значного обсягу документів, виконання його продовжується на 15 днів з повідомленням про це заявника.

Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення виконуються у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.

 

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Причини відмови в наданні адміністративної послуги:

−                відсутність документів у відділі, щодо виконання запиту у зв’язку з цим надається консультація про місцезнаходження необхідних документів;

−                запит фізичної особи стосується інформації сторонніх осіб.

 

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Юридичні та фізичні особи одержують довідки, копії, витяги з документів, оформлені на бланку відділу освіти, за підписом керівника відділу. Зазначені документи оформляються у двох примірниках, один з яких видається юридичним та фізичним особам, а другий зберігається у відділі освіти протягом п’яти років.

 

8. Прийом заяв та видача довідок здійснюється:

       понеділок з 9.00 - 13.00 та з 14.00 - 17.00

       четвер  з 9.30 - 13.00 та з 14.00 - 17.00

       середа  з 9.30 - 13.00 та з 14.00 - 17.00

 

9. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача

При зверненні за одержанням адміністративної послуги працівниками відділу освітинадається, допомога в написанні заяв, бланки яких розроблені для різних видів довідок й розміщені на інформаційному стенді у фойє відділу.

 

10. Інше

Перелік нормативно-правових актів, якими керується відділ при наданні адміністративної послуги:

−                Закон України «Про освіту»;

−                Закон України «Про звернення громадян»;

−                Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 11.10.2010 року № 915;

−                Положення про відділ освіти Охтирської міської ради, затверджене рішенням сесії міської ради від 29.07.2014 №  1153-МР.